Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.impregnaty4you.pl


 

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Sklepu działającego pod adresem https://impregnaty4you.pl

Regulamin ten przeznaczony jest wyłącznie dla OSÓB FIZYCZNYCH nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność jednak dokonujących zakupu nie w ramach tej działalności.

 

Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Market Serwis Dariusz Troć , z siedzibą w Bukowcu ul. Różana 23 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Brójce pod numerem 1392, NIP 922-214-08-87, REGON 100013420  zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedającym, Właścicielem, Administratorem Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca zwany Administratorem Sklepu. Dane osobowe przetwarzane są w celach oraz w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizowania.

 3. Regulamin przeznaczony jest dla Osób Fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność jednak dokonującym zakupu nie w ramach tej działalności, w dalszej części Regulaminu zwanych Kupującymi.
 4. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania dla Osób Prawnych oraz Osób Fizycznych dokonujących zakup w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 5. Z oferty sklepu może korzystać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna towarów  za pośrednictwem sieci Internet. 
  7.Kupujący zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami prawa. Niniejszy Regulamin określa zasady postępowania przy dokonywaniu zakupów przez Kupującego na odległość.
 7. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Kupującego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 8. Regulamin obowiązuje od 01.01.2016r. i może być przez Sprzedającego w każdej chwili zmodyfikowany. Zmiany w Regulaminie nie mogą działać negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

Sklep

 1. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej www.impregnaty4you.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 KC, art.543 KC lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 2.   Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin
 4. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 
 5. Sprzedający informuje, że zdjęcia i opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Powyższe spowodowane może być m.in. różnymi ustawieniami monitora, specyfiką materiału ,ekspozycją światła ...itp.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad
 7.   Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 8. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość zmiany, odwołania lub ograniczenia informacji handlowej zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedającego, a także organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych, zmiany asortymentu i cen towarów, bez podania przyczyn.
 9. Ilość produktów objętych promocją jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych promocją.

 

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. 
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący    się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: hasło, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, adres email oraz telefon kontaktowy. 
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. 
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

Zamówienie i jego realizacja

 1. Poprzez formularz kontaktowy Kupujący składa zapytanie do Sprzedającego dotyczące dostępności wybranego przez niego towaru, ceny oraz kosztów transportu. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez: e-mail – sklep@impregnaty4you.pl,  .                         - formularz znajdujący się w sklepie internetowym- osobiście w siedzibie firmy w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mail.
 2. Po otrzymaniu zapytania Sprzedający weryfikuje je pod względem poprawności zamieszczonych w nim danych oraz ich kompletności. Zamówienia nie zawierające wszystkich niezbędnych danych(określonych w formularzu ) lub zawierające błędy uważane będą za niezłożone.
 3. Zapytania poprawne pod względem formalnym Sprzedający weryfikuje sprawdzając dostępność zamówionego towaru w magazynie i ewentualnie u producentów. Informację od Sprzedawcy dotyczącą dostępności towaru, jego cenie, możliwych terminach realizacji oraz kosztach transportu Kupujący otrzyma na podany w zapytaniu adres e-mail. Sprzedający gwarantuje dostępność towaru w ilości i za cenę wskazaną w przesłanej przez siebie informacji w ciągu 24 godzin od jej wysłania (odliczając Święta Państwowe i Niedziele).
 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zapytaniem, po uzyskaniu informacji od Sprzedającego, Kupujący podejmuje decyzję o złożeniu zamówienia oraz sposobie jego dalszej realizacji, tj. czy zamówienie ma być zrealizowane w części czy też anulowane w całości.
 5. W przypadku gdy towar jest niedostępny zarówno w magazynach Sprzedającego, jak również u Producentów i jest to jedyna pozycja w zamówieniu Sprzedający informuje Kupującego, że nie istnieje możliwość złożenia i realizacji zamówienia.
 6. Po uzyskaniu informacji od Sprzedającego o dostępności wybranego towaru, Kupujący może złożyć zamówienie. Złożenie zamówienia po upływie czasu, o którym mowa w punkcie 3, zdanie 3, nie gwarantuje że towar jest dalej dostępny w ilościach i za cenę podaną w informacji przesłanej przez Sprzedającego.
 7. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Kupującym, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.
 8. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.  „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz wybranie sposobu do zapłaty. Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 9. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający wystawia fakturę Proforma, która jest przesyłana Kupującemu na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Po otrzymaniu faktury Proforma, na jej podstawie Kupujący dokonuje zapłaty za towar.
 10. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                            Płatnośćmożna dokonywać  w postaci: a) gotówka przy odbiorze osobistym b) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki c) przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy ING 43 1050 1461 1000 0092 5988 5805 d) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem platformy PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495,)
 11. Kupujący może dokonać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia Faktury Proforma oraz wycofać zamówienie do momentu zapłaty za towar.
 12. Towar wraz z fakturą VAT zostanie wysłany do Kupującego lub wydany mu w siedzibie Sprzedającego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty. Zapłata jest dokonana w momencie wpływu środków do kasy Sprzedającego lub na jego rachunek bankowy.
 13. Koszty transportu oraz odebrania materiału ponosi Kupujący, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Sprzedawcadostarcza towar na zlecenie Klienta, w miejsce przez niego wskazane. Koszt takiej dostawy ponosi Klient. Sprzedawcazastrzega, że dostawy będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy możliwy jest dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez  SprzedawcęPrzewoźnik ma prawo odmówić dojazdu w miejsce rozładunku, w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu, towaru lub innej szkody. W takiej sytuacji uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie, a koszt przewiezienia towaru w miejsce gdzie zostanie on rozładowany obciąża Klienta.
 14. Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności przewoźnika, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Kupujący po otrzymaniu przesyłki sprawdza jej stan i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk w przesyłce wg listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki (wady jawne). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności przewoźnika oraz zawierać podpis Kupującego i przewoźnika.
 15. Kupujący dokonuje rozładunku towarów, we własnym zakresie na swój koszt i odpowiedzialność ,jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej.
 16. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych .Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
 17. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i wagi towarów i wynosi odpowiednio:
  1. Przesyłka kurierska  do 30kg, sposób płatności przelew, 14,00 PLN brutto/paczka
  2. Przesyłka kurierska do 30kg, sposób płatności – kurierowi przy dostawie 17,00 PLN brutto /paczka
  3. Przesyłka paletowa do 900kg lub 1m3 – 145,00 PLN brutto/paleta.
  4. Przesyłka paletowa do 1200kg lub 1m3 – 185,00 PLN brutto/paleta.
 18. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 19. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 20. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy  (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym. 
 21. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 20 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia. 
 22. Kupujący składając zapytanie do Sprzedającego, o którym mowa w punkcie 1, akceptuje postanowienia i treść niniejszego Regulaminu.
 23. Kupujący składając zamówienie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych Market Serwis oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.UNr.133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w jego dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U.Nr.22 poz.272), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru w ciągu 10 dni od wydania towaru, bez podania przyczyn, stosowanie do ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, może nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony czy zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. Niedopuszczalnym jest częściowy zwrot towaru . Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie całej umowy tj. towaru w całości dokonanego zakupu, niezależnie od różnorodności asortymentu. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Przepisów dotyczących zwrotu towarów nie stosuje się w przypadku zakupu – odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego.
 4. Koszty związane ze zwrotem towaru (dostarczeniem go do siedziby Sprzedającego) ponosi w całości Kupujący. Wraz ze zwrotem towaru musi być dostarczona kopia dokumentu sprzedaży (Faktura Vat). Do dokumentu sprzedaży Sprzedający wystawi Fakturę Korektę i odeśle listem poleconym Kupującemu. 5.Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego wymieniona w punkcie1 Postanowień ogólnych Regulaminu. Tryb i zasady obowiązujące Strony określa Kodeks Cywilny oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176).
 5. Różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (w szczególności: kolorystyka, faktura i struktura lica itp.) nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w odniesieniu do parametrów ustalonych w obowiązujących dla danego towaru normach (europejskich, polskich lub zakładowych). Normy dostępne są na stronach internetowych producentów, opakowaniach zbiorczych lub pudełkach. Na każde żądanie Kupującego, Sprzedający wystawi Aprobatę Techniczną potwierdzającą zgodność towaru z obowiązującymi normami.
 7. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego zastosowania, nieprzestrzegania technologii wykonawczych oraz niewłaściwego transportu , rozładunku i składowania przez Kupującego lub osoby którymi się posługuje, nie będą rozpatrywane.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz 
  3. Newsletter/biuletyn
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne. 
 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym i usługi Biuletynu/Newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę. 
 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli. 
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej. 
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@impregnaty4you.pl . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 
 8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@impregnaty4you.pl 
 9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. 
 10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie. 
 11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy. 


Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00 nr.22poz.2).
 2. Sprzedający informuje, że zmiany Regulaminu oraz informacji handlowej zamieszczonej na stronie www.impregnaty4you.pl, wprowadzone przez Sprzedającego, obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronach www. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, przez co rozumie się zamówienia po zapłacie dokonanej przez Kupującego.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu